ΠΑΡΟΣ

ΕΧΕΙ ΕΞΙ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ Η ΠΑΡΟΣ;

κείμενο — ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΟΥ φωτογραφίες — ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ
Terroir


ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ αμπελώνων στο νησί εξακολουθούν να καλλιεργούνται και σήμερα, τα παλιά κλήματα φυτεμένα σε απλωταριές και οι νέες φυτεύσεις κυρίως σε σύγχρονες, γραμμικές καλλιέργειες. Το πιο μεγάλο αμπελοτόπι του νησιού αναπτύσσεται γύρω από το όρος...

Read latest Η Καθημερινή - Οινοχόος online.

Online newspapers at PressDisplay.